Om Balla Byrackan

Jag arbetar enbart med etiska, moderna metoder som har stöd i forskning med fokus på relation och kommunikation. Träningen ska vara motiverande och kännas rolig och meningsfull för alla inblandade. Målet är ökat självförtroende hos både hund och människa, eftersom bra självförtroende gör det lättare att hantera olika situationer på ett bra sätt. Det är mycket viktigt att man visar hänsyn mot varandra, och håller ett sådant avstånd att alla hundar får möjlighet att lyckas. Alla hjälps åt att hålla avstånd. Oavsett om just din hund behöver stort avstånd eller inte, så finns det många som gör det. Avstånd är ju även viktigt ur smittspridningssynpunkt med tanke på Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Träningen läggs upp på ett sätt och på en nivå så att hunden alltid lyckas göra rätt. Blir det tokigt, så har vi satt hunden i en för svår situation och det är vårt ansvar att se till att anpassa så att det fungerar. Det är inte hundens fel, och därför är det inte heller okej att korrigera den. Det enda som händer när det blir tokigt, för det blir det ibland, är att belöningen uteblir och vi kanske får tänka om.

Korrigering är allt som hunden upplever som obehag, som t ex hårda ord, höjd röst och hotfullt kroppsspråk. Stryphalsband, retrieverkoppel eller annan utrustning som har till syfte att skapa obehag är inte tillåtet. Använd en välsittande sele, fast halsband eller halvstryp utan strypeffekt.


Jag drivs av att se människor som är stolta över sina hundar, som utvecklas, samarbetar och kommunicerar med varandra.

Foto: Fotograf Jesseninja